The Happy Rebels

Modern  linedancingOverzicht van de dansen van The Happy Rebels. 

Dansen  juli - november 2018 :

Linedance

Loc.*The Boy With The Gun

Z

Dance & Teach

Stepsheet

Walk In The Night

Z & R

Dance & Teach

Stepsheet

Got You Too (Beginners!)

B

Dance & Teach

Stepsheet

Bethlehem Child

R,Z,B

Dance & Teach

Stepsheet

Cry, Cry, Cry (Beginners!)

B

Dance & Teach

Stepsheet

Down On Your Uppers ([Beginners, extra!])

[B]

Dance & Teach

Stepsheet

I Close My Eyes (Beginners!)

B

Dance & Teach

Stepsheet

The Freeze (Beginners!)

B

Dance & Teach

Stepsheet

Make No Promises

Z & R

Dance & Teach

Stepsheet

Tearing Us Apart

Z

Dance & Teach

Stepsheet

Delicate

Z & R

Dance & Teach

Stepsheet

Familiar

[R] & Z

Dance & Teach

Stepsheet

On The Loose

Z & R

Dance & Teach

Stepsheet

Hold Your Horses

R & Z

Dance & Teach

Stepsheet

I Close My Eyes 

R & Z

Dance & Teach

Stepsheet

Turn Me On

Z & R

Dance & Teach

Stepsheet

Vanotek Cha

R & Z

Dance & Teach

Stepsheet

----------------- ----------------

--------* Locatie: R = Rotterdam-Crooswijk, Z = Zoeterwoude-Dorp, B = Beginners Crooswijk, () = Al bekend, [] = Extra

 

Lijst beginners op datum
Overzicht beginnersdansen 2018
Beginners.pdf (325.4KB)
Lijst beginners op datum
Overzicht beginnersdansen 2018
Beginners.pdf (325.4KB)
Lijst Crooswijk op datum
Overzicht dansen 2017 - 2018
Crooswijk.pdf (199.97KB)
Lijst Crooswijk op datum
Overzicht dansen 2017 - 2018
Crooswijk.pdf (199.97KB)
Lijst Zoeterwoude op datum
Overzicht dansen 2017 - 2018
Zoeterwoude.pdf (197.77KB)
Lijst Zoeterwoude op datum
Overzicht dansen 2017 - 2018
Zoeterwoude.pdf (197.77KB)


Dansen  januari  t/m  juni 2018 :

Linedance

Loc.*Doing The Walk                                        

R & Z

Dance & Teach

Stepsheet

Watch The Tempo

Z

Dance & Teach

Stepsheet

Taking Chances

Z

Dance & Teach

Stepsheet

Sambarito

Z & R

Dance & Teach

Stepsheet

Raise Some Hell

Z & R

Dance & Teach

Stepsheet

Just A Game

R & Z

Dance & Teach

Stepsheet

Echame La Culpa

R

Dance & Teach

Stepsheet

Hold A Candle

Z & R

Dance & Teach

Stepsheet

Your Loving Arms

R

Dance & Teach

Stepsheet

Cuba Libre

R & Z

Dance & Teach

Stepsheet

Celtic Duo

Z & R

Dance & Teach

Stepsheet

Late In The Evening

Z (R)

Dance & Teach

Stepsheet

Unknown

Z

Dance & Teach

Stepsheet

Send Her My Love

Z (R)

Dance & Teach

Stepsheet

Body Talk

R

Dance & Teach

Stepsheet

Tightrope

R & Z

Dance & Teach

Stepsheet

Come To Papa (herhaling)

R

Dance & Teach

Stepsheet

I'll Be Yours, You'll Be Mine

Z [& R]

Dance & Teach

Stepsheet

Helium

Z

Dance & Teach

Stepsheet

The Older I Get

R

Dance & Teach

Stepsheet

Act Like A Man!

R

Dance & Teach

Stepsheet

Collecting Dust

R

Dance & Teach

Stepsheet

85

Z & R

Dance & Teach

Stepsheet

Mi Gente

R & Z

Dance & Teach

Stepsheet

What You Get Is What You See

R & Z

Dance & Teach

Stepsheet

Tension

Z

Dance & Teach

Stepsheet

Havana Cha

R & Z

Dance & Teach

Stepsheet

Haide

R & Z

Dance & Teach

Stepsheet

* Locatie: R = Rotterdam-Crooswijk, Z = Zoeterwoude-Dorp, () = Al bekend, [] = ExtraOverzicht dansen 2017:

Everybody's Got A Secret

https://www.youtube.com/watch?v=WUNwR8nhBxE

Perfect

https://www.youtube.com/watch?v=C5PP40CURkc

All I'm Asking

https://www.youtube.com/watch?v=EULOIKarhC0

Amarte Bachata

https://www.youtube.com/watch?v=EwUZsjfFw-k

My Reason

https://www.youtube.com/watch?v=wCtS9Mz2fas

Twist Twist Twist

https://www.youtube.com/watch?v=wpEDK1NVz0s

The Blame

https://www.youtube.com/watch?v=8w7VU1OR5EM

Eyes For You

https://www.youtube.com/watch?v=ljsQq3TGAdU

Strip That Down

https://www.youtube.com/watch?v=jBKukSNlJlo

Clap Snap

https://www.youtube.com/watch?v=fjk7cgn9kyU

Oh Hot Damn!

https://www.youtube.com/watch?v=Aeqeh2gyg_s

Ofenbach

https://www.youtube.com/watch?v=WVlE8brXAAY

DeliLah

https://www.youtube.com/watch?v=BPNyNdPrZB0

Latin & Lace

https://www.youtube.com/watch?v=vJWGUML3e9Y

Promise Me

https://www.youtube.com/watch?v=uWSg13LQVZI

Taking Care Of You

https://www.youtube.com/watch?v=_0XerOJH2t4

Dame Mas

https://www.youtube.com/watch?v=HxfihDXfe-k

Slowly, Gently, Softly (SGS)

https://www.youtube.com/watch?v=NJAoScYfA0g

When The Music Hits

https://www.youtube.com/watch?v=NMmS_eY_8Yg

Poetry In Motion

https://www.youtube.com/watch?v=qNMyL45d9A0

Run Me Like A River

https://www.youtube.com/watch?v=pcZ-RVwS_Hc&t=18s

The Ghost Of You

https://www.youtube.com/watch?v=LOKx7g3au7s

Bollywood 45

https://www.youtube.com/watch?v=KgA1KPKJs-A

The Shape Of You

https://www.youtube.com/watch?v=ZdWA1gHBHfk

I Feel It Coming

https://www.youtube.com/watch?v=dAYL06tLcF4

Refund To My Heart

https://www.youtube.com/watch?v=t-nfN_Sl-U0

Nancy Mulligan

https://www.youtube.com/watch?v=LqUN_mvZVgI&t=106s

Na Na Ay!

https://www.youtube.com/watch?v=ALJfDg4Zke8

Echoes Of Love

https://www.youtube.com/watch?v=nnSOhc0LByU

Skin

https://www.youtube.com/watch?v=pDYpFe7GBvA

What About Tonight

https://www.youtube.com/watch?v=Uqwha4ATQr0

Shady

https://www.youtube.com/watch?v=2FpJeFLwQrY

Say It Again

https://www.youtube.com/watch?v=dUifro2mC1Q

Tango Whit Me Darling

https://www.youtube.com/watch?v=Jp510YMdHR4

Stay My Love 

https://www.youtube.com/watch?v=eigj2i2F_so

So Good

https://www.youtube.com/watch?v=_HbPQcuMMhc

Indian Lion

https://www.youtube.com/watch?v=F3IYk4UKagI

Some Girls Will

https://www.youtube.com/watch?v=yRpJRNpQygw

Fiesta Vibe

https://www.youtube.com/watch?v=TzywiWia1uY